MC i allmänhet - Touring och resor i synnerhet

Spegel, spegel

Material som speglar ljus kan vid fotografering vara irriterande och hopplöst, eller kul och intressant...


© Ola Rova, 2016
kung_diamant@hotmail.com