MC i allmänhet - Touring och resor i synnerhet

England och Skottland 2011

Några bilder tillika reseberättelse från en resa till Storbritannien på motorcykel.


© Ola Rova, 2016
kung_diamant@hotmail.com